Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Advokaters erstatningsansvar (4. udg.)
Forfattere: Søren Halling-Overgaard og Arvid Andersen
Udgivelsesdato: 13. jun 2022
DJØF Forlag

Advokatens vurdering af sagen

- Side 155 -

...W’s tab, således at der ikke havde været grundlag for at nedsætte konventionalboden. Højesteret fandt, at A havde drøftet spørgsmålet om dokumentation af tab med W’s direktør D, og at A havde som udgangspunkt, at et tab skulle forsøges dokumenteret, men at A og D var blevet enige om, at tabet navnlig skulle belyses på grundlag af D’s vidneforklaring.

Læs på Jurabibliotek