Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Selskabsstrukturer (2. udg.)
Forfattere: Karsten Engsig Sørensen
Udgivelsesdato: 07. maj 2020
DJØF Forlag

Aftalens virkning for ledelsen

- Side 80 -

...bestyrelses- eller direktionsmedlem i et dansk selskab, kan dette måske fortolkes sådan, at de nødvendigvis må acceptere, at den pågældende ikke i denne funktion er forpligtet til at overholde aftalen og derfor heller ikke kan pådrage sig ansvar ved ikke at følge den. Det er således nærliggende, at man i praksis kan bortfortolke erstatningsansvaret.

Læs på JurabibliotekAndre løsninger

- Side 143 -

...2010 s. 49 f. Efter dansk ret er der en særlig adgang til at korrigere vedtægtsbestemte forkøbsrettigheder og indløsningsbestemmelser, jf. SL § 67 og § 69. Det må dog antages, at domstolene vil være tilbageholdende med at tilsidesætte eller ændre aftaler, der, som det typisk er tilfældet i joint ventures, er indgået mellem erhvervsdrivende, og som

Læs på Jurabibliotek