Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Arbejdsretsloven (4. udg.)
Forfattere: Niels Waage
Udgivelsesdato: 24. nov 2022
DJØF Forlag

Spørgsmål om, hvorvidt en parts adfærd eller andre forhold indebærer, at en kollektiv overenskomst anses for indgået (eller ikke indgået)

- Side 193 -

...1999.1)*I den formening, at man havde overenskomst med virksomheden, rettede forbundet henvendelse til en ny indehaver, som herefter anså sig for retligt forpligtet. På den baggrund fandt Arbejdsretten, at der var etableret et overenskomstforhold, som virksomheden ikke mere end 6 år senere kunne anfægte med henvisning til aftalelovens §§ 33 og 36.

Læs på JurabibliotekIndledning

- Side 196 -

...havde arbejdet her i landet som tjener og da var medlem af fagforeningen, at han siden 1988 havde drevet virksomhed her i landet, og at han talte udmærket dansk. Der var herefter hverken grundlag for at tilsidesætte nogen del af tiltrædelsesoverenskomsterne i medfør af aftalelovens § 36 eller for at statuere, at overenskomsterne var lovligt opsagt.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Om anvendeligheden af aftalelovens § 36, se i øvrigt ARD 7553 (AT 1975, s. 174)*.

Læs på Jurabibliotek