Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Systematiske snit

- Side 48 -

...offentligretlige dele af direktivet er gennemført ved markedsføringsloven, jf. lov nr. 428 af 1. juni 1994, der hører under Erhvervsministeriet. I bemærkningerne til det pågældende lovforslag er der bla. redegjort for forholdet mellem generalklausulerne i aftalelovens § 36 og markedsføringslovens § 1, jf. Folketingstidende 1993-94, tillæg A, spalte 7249 ff.

Læs på Jurabibliotek