Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

EU-retten i Danmark (1. udg.)
Forfattere: Karsten Engsig Sørensen og Birgitte Egelund Olsen
Udgivelsesdato: 03. aug 2018
DJØF Forlag

EU-kartelreglers indflydelse på en dansk voldgiftssag

- Side 572 -

Kundeklausulen fandtes ikke at stride mod konkurrencelovens § 6, idet den ikke havde konkurrencebegrænsende betydning for andre på markedet. Hverken klausulen eller den udløste konventionalbod på 1 mio. kr. fandtes stridende mod aftalelovens § 36, idet aftalen var indgået mellem erhvervsdrivende og var en naturlig del af parternes aftale.

Læs på Jurabibliotek