Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Produktansvarsloven (2. udg.)
Forfattere: Jens Rostock-Jensen, Jakob Dahl Mikkelsen og Allan Kvist-Kristensen
Udgivelsesdato: 23. nov 2023
DJØF Forlag

Ansvarsfraskrivelser

- Side 109 -

...imidlertid ikke afvises, at en ansvarsbegrænsning, der omfatter grov uagtsomhed, efter omstændighederne kan påberåbes, såfremt omstændighederne taler derfor, hvilket f.eks. var tilfældet i U 2006.632 H, hvor Højesteret ikke tilsidesatte NSAB’s standardvilkår inden for transportområdet, selvom ansvaret i vilkårene var begrænset til forsætlig skade.

Læs på Jurabibliotek