Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Konkurrenceklausuler under ansættelsen

- Side 128 -

...præventiv virkning end den blotte risiko for bortvisning, også selvom boden evt. kan blive reduceret i medfør af aftalelovens § 36. 189 189 Morten Langer har nuanceret sit synspunkt siden 2. udg., hvor samme problemstilling beskrives s. 171, og hvor eftersætningen også selvom boden evt. kan blive reduceret i medfør af aftalelovens § 36, ikke var medtaget.

Læs på Jurabibliotek