Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Den europæiske patentdomstol (1. udg.)
Forfattere: Mikkel Vittrup, Peter-Ulrik Plesner, Sture Rygaard og Peter Nørgaard
Udgivelsesdato: 25. maj 2017
DJØF Forlag

Hvem skal indgive anmodningen om fravalg?

- Side 308 -

tilsidesat i medfør af aftalelovens § 36. Sådanne spørgsmål lader sig næppe besvare generelt.

Læs på Jurabibliotek