Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Handelsagentloven (3. udg.)
Forfattere: Jørgen Lykkegård
Udgivelsesdato: 29. jun 2020
DJØF Forlag

Førtidigt ophør

- Side 171 -

...erstatningskrav for positiv opfyldelsesinteresse i den manglende aftaleperiode, jf. lovens § 6. Har parterne aftalt en meget lang aftaleperiode, som f.eks. »livstid«, bør det være muligt at påberåbe sig aftalelovens § 36 med anbringende om at få aftalen ændret til en tidsubestemt aftale. Se således den svenske betænkning » Reg. Prop. 1990/91:63 « s. 97 og 106 f.

Læs på Jurabibliotek

(...)

U 1988.1042 H: En fyringsolieforhandler fik tilsidesat en bestemmelse om 25 års uopsigelighed i medfør af aftalelovens § 36. I stedet kunne der ske opsigelse med 6 måneders varsel til en 15. april. Det bemærkes, at der ikke gjaldt en tilsvarende uopsigelighedsbestemmelse for hovedmanden.

Læs på JurabibliotekVæsentlighedsvurderingen

- Side 177 -

end handelsagenten. Parternes aftalefrihed er dog begrænset af lovens §§ 4-5, som indeholder en række præceptive pligter, samt af aftalelovens § 36.

Læs på JurabibliotekTil stk. 3. Tilsidesættelse efter aftaleloven

- Side 256 -

...januar 2016, jf. pkt. 3.3.1 i Forslag til lov om ansættelsesklausuler, LFF 2015 25, anføres »..., at § 38 ikke finder anvendelse for fx kundeklausuler eller andre typer af erhvervsbegrænsende klausuler. I sådanne tilfælde kan aftalelovens generalklausul i § 36 finde anvendelse, hvis en klausul er urimelig eller tilsidesætter redelig handlemåde,...«.

Læs på Jurabibliotek