Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Festskrift til Karsten Revsbech (1. udg.)
Forfattere: Helle Bødker Madsen, Michael Hansen Jensen og Søren Højgaard Mørup
Udgivelsesdato: 29. aug 2020
DJØF Forlag

Den fremmede fugl

- Side 91 -

...§ 36 er en del af gældende dansk ret, var med Ross’ udtryk en forudsigelse om, at dersom sagen blev indbragt for domstolene, ville denne påstand kunne verificeres ved at læse domsbegrundelsen. Teorien kendes i dag som prognoseteorien, selv om Ross aldrig selv anvendte udtrykket prognose. 164 164. Jf. Jens Evald: Alf Ross. Et liv, 2010, s. 221 f.

Læs på Jurabibliotek