Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Arveret (8. udg.)
Forfattere: Caroline Adolphsen og Eva Naur
Udgivelsesdato: 16. aug 2021
DJØF Forlag

Tvang, svig og anden utilbørlig påvirkning. AL § 75

- Side 207 -

...at testamentet var fremkaldt ved sønnens misbrug af den sjæleligt svækkede mors svaghedstilstand. En påstand om tilsidesættelse i medfør af AL 1964 § 51 (AL § 74) blev derimod afvist af retten. Se også U 2015.1480 Ø, der er refereret ndf. § 75 er derfor et supplement til § 74. 6 6. Om betydningen af AFTL § 36, se AL-kom. s. 410 f. med henvisninger.

Læs på JurabibliotekBristende forudsætninger. AL § 77, stk. 1, nr. 2

- Side 214 -

...oprettelsen har ændret sig på en sådan måde, at testator med kendskab dertil ville have tilbagekaldt bestemmelsen. Ifølge stk. 2 skal bestemmelsen dog gennemføres efter sin rette mening, hvis denne kan fastslås. 20 20. I bet. 1473/2006 s. 256 anføres tilkomsten af AFTL § 36 som en af begrundelserne for en udtrykkelig regel i AL § 77, stk. 1, nr. 2.

Læs på Jurabibliotek