Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

At skrive juridisk (1. udg.)
Forfattere: Jens Evald
Udgivelsesdato: 22. nov 2018
DJØF Forlag

- Side 23 -

...hjemmel i aftalelovens § 36 fik medhold i, da de to aftaler havde en snæver indbyrdes sammenhæng, således at supermarkedets interesse i også at blive frigjort fra den anden aftale var betydelig, samtidig med at kædens økonomiske interesse i isoleret at fastholde denne aftale var tilsvarende beskeden.« (Aftaler og mellemmænd, 7. udg., 2017, s. 213).

Læs på Jurabibliotek