Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Offentlig ret og privat ret

- Side 45 -

...privatretlig eller offentlig retlige principper, der fungerer som filtre for fortolkningen (Lehmann Kristiansen 2004, s. 63-70). Visse fag forekommer at være mellemformer mellem offentlig og privat ret, som for eksempel markedsføringsloven, der tager sigte på at regulere, hvorledes private aftaleparter optræder på markedet (Bryde Andersen 2002, s. 97).

Læs på Jurabibliotek