Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Aftalerettens kilder

- Side 27 -

...Dette gælder også, selv om dette ikke fremgår udtrykkeligt af loven. Et eksempel herpå er ugyldighedsreglerne, idet fravigelser fra disse grundlæggende principper for redelig kontraktadfærd som det klare udgangspunkt vil stride imod reglernes formål. 60 60. Jf. Jørgensen, Kontraktsret, 1. bind, s. 28, og Lynge Andersen, Aftalelovens § 36, s. 189 ff.

Læs på Jurabibliotek