Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten (3. udg.)
Forfattere: Jesper Lau Hansen
Udgivelsesdato: 24. aug 2023
DJØF Forlag

Styrkeforholdets betydning

- Side 91 -

...tilsidesætte et vilkår taler, at hvis parterne var interesseret i aftalen, burde de kunne acceptere aftalen også med den nu mere rimelige ændring. Forskellen kan f.eks. ses af aftaleloven, hvor § 31 om udnyttelse medfører, at hele aftalen bortfalder, mens § 36 om urimelighed kan medføre ændring af det urimelige vilkår, mens aftalen i øvrigt består.

Læs på Jurabibliotek