Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Dansk privatret (22. udg.)
Forfattere: Hans Henrik Edlund, Hanne Søndergaard Birkmose, René Franz Henschel, Kristina Siig og Tanja Jørgens en
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Loves fortolkning

- Side 49 -

...bevidst lovformuleringer med et elastisk indhold, således at domstolene har mulighed for at praktisere loven i takt med ændrede holdninger i samfundet – eksempelvis kan nævnes bestemmelsen i AFTL § 36 (omtalt nedenfor i kap. 6), hvorefter en aftale kan tilsidesættes, »hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde« at gøre den gældende.

Læs på Jurabibliotek