Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Lov om behandling af personoplysninger (3. udg.)
Forfattere: Kristian Korfits Nielsen og Henrik Waaben
Udgivelsesdato: 17. jun 2015
DJØF Forlag

Fordringer, som bestrides

- Side 383 -

...kreditoplysningsbureauet og oplyste, at debitorerne bestred gælden. Kreditoplysningsbureauet slettede imidlertid først registreringen, da det frivillige forlig ca. 5 måneder senere blev kendt ugyldigt af fogedretten under henvisning til aftalelovens § 36. Registertilsynet udtalte, at bureauet burde have slettet oplysningerne, allerede da indsigelsen fremkom første gang.

Læs på Jurabibliotek