Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Arbejdsret (12. udg.)
Forfattere: Ole Hasselbalch og Natalie Videbæk Munkholm
Udgivelsesdato: 20. sep 2021
DJØF Forlag

Afsnit VII. Arbejdsretlige ufravigelighedsprincipper og systemsammenstød

- Side 77 -

...urimeligt langt tidsrum (jf. også aftalelovens § 36). 24 24. Eksempel: U 1981/506 SH (en direktør var ikke bundet af en uopsigelighedsklausul, der på urimelig måde begrænsede hans opsigelsesmuligheder). I supplement hertil gælder specielt i offentlige ansættelser, at den offentlige rets almindelige principper som udgangspunkt ikke kan fraviges ved aftale.

Læs på JurabibliotekArbejdsmarkedslovgivningens fravigelighed

- Side 82 -

...særlig fratrædelsesordning, hvorefter han i strid med denne rejste krav efter funktionærlovens fratrædelsesgodtgørelsesregler: Ordningen ansås her som et aftalekompleks, igennem hvilket han samlet opnåede et større beløb, end han ville have fået ved en opsigelse. Herefter kunne han ikke tillige rejse krav på lovens fratrædelsesgodtgørelse, mente retten.

Læs på Jurabibliotek