Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Varetægtsløftet

- Side 91 -

...bedømmelsen af fragtførerens transportansvar ved international godstransport, hvis skaden eller bortkomsten ikke er underlagt en af de særlige transportlove, fordi den konkrete transportaftale falder udenfor særlovgivningens anvendelsesområde, eller fordi parternes aftale om transportansvaret afvises af domstolene, for eksempel i medfør af aftalelovens § 36.

Læs på JurabibliotekSærligt om udleveringsløftet og særlovgivningen

- Side 98 -

...regelændringer er det derfor vanskeligt at se, hvad der i dag i dansk ret tilsiger en forskellig retlig bedømmelse af forsætlig og culpøs fejludlevering og andre tilfælde af forsætlig og culpøs forvoldt bortkomst af godset. Tiden synes i dansk transportret således at være løbet fra et selvstændigt ubegrænset udleveringsansvar ved siden af transportansvaret.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 101 -

...relation til bortkomst af godset forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsæt, er det op til domstolene at bedømme rimeligheden i disse. Her vil udgangspunktet formentligt være, at aftalelovens § 36 kommer i anvendelse i det omfang, begrænsningen fremgår af den ene parts standardvilkår, eller vilkåret i øvrigt ikke ses at være blevet individuelt forhandlet.

Læs på Jurabibliotek