Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Totalentreprise (6. udg.)
Forfattere: Erik Hørlyck
Udgivelsesdato: 09. jan 2024
DJØF Forlag

Forlængelse af tidsfristerne, herunder for projektering

- Side 279 -

I den almindelige formueret er der en bevægelighed mod en ordning, der med udgangspunkt i aftalelovens § 36 gør det muligt for domstolene at korrigere urimelige kontraktvilkår, jf. Lynge Andersen: Aftalelovens § 36 (2017) s. 133 ff. AB- og ABT-vilkårene har på sin vis foregrebet denne udvikling.

Læs på JurabibliotekTotalentreprenørens forsinkelsesansvar

- Side 295 -

...totalentreprise som følge af totalentreprenørens styringsforpligtelse, jf. KFE 2020.40 VBA (TBB 2020.396 VBA) om et dagbodsbeløb på ca., 13,4 mio. kr. svarende til godt en tredjedel af entreprisesummen. Voldgiftsretten henviste til forskellige omstændigheder, herunder at totalentreprenøren »var klar over, at det hastede meget med at få byggeriet gjort færdigt«.

Læs på JurabibliotekUnderentreprenørens forsinkelsesansvar

- Side 298 -

Voldgiftspraksis har indtaget det standpunkt, at der er hjemmel til at regulere totalentreprenørers eksorbitante erstatningskrav mod underentreprenører som følge af forsinkelse. Den formelle hjemmel kan være erstatningsrettens påregneligheds- og adækvansbetingelser eller aftalelovens § 36 om korrektion af urimelige kontraktvilkår.

Læs på Jurabibliotek