Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Præceptive og deklaratoriske regler

- Side 139 -

...borgerne gennemsnitligt er ulige, f.eks. forbruger over for sælger, benytter man sig af præceptive regler. Når en regel er deklaratorisk, kan man ikke direkte udlede gældende ret, men må inddrage den faktisk fulgte praksis for at se, i hvilket omfang lovens regler bliver lagt til grund, eller der bliver fulgt andre fremgangsmåder. Det skal sædvanligvis

Læs på Jurabibliotek