Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Børs- og kapitalmarkedsret (7. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen og Peer Schaumburg-Müller
Udgivelsesdato: 02. okt 2023
DJØF Forlag

Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse og slutafregning mv.

- Side 334 -

forbrugeraftaler og nationale bestemmelser om urimelige kontraktvilkår. Om AFTL § 36 samt direktiv 93/13/EØF henvises der bl.a. til Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven med kommentarer s. 244 ff., samme : Aftalelovens § 36 samt Anita Plesner Björk i U 2000B.86 om harmoniseringen af direktivet.

Læs på Jurabibliotek