Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Virksomhedsoverdragelsesloven (6. udg.)
Forfattere: Sandro Ratkovic og Lise Lauridsen
Udgivelsesdato: 25. jun 2020
DJØF Forlag

Særligt om aktiebaserede incitamentsordninger (aktieoptioner mv.)

- Side 244 -

...aftalelovens § 36 samt ferielovens anvendelse på aktieoptioner og warrants, jf. nærmere nedenfor. Særligt Novo-afgørelsen og Tele2/Song Networks-afgørelsen (se nedenfor) var medvirkende årsag til gennemførelse af aktieoptionsloven (lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold med senere ændringer).

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 245 -

...bestemmelser er gyldige efter aftalelovens § 36. For det tilfælde, at en domstol når frem til, at ovennævnte bestemmelser i en incitamentsordning er gyldige, antages det, at erhververen ikke vil være forpligtet til at kompensere medarbejderne for afkald på warrants eller aktieoptioner, jf. Claus Juel Hansen, Aktieoptionsloven med kommentarer, s. 95.

Læs på Jurabibliotek