Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Forbrugerforhold (B2C)

- Side 110 -

...»redelig handlemåde« – og dermed aftl. §§ 36 og 38 c – at gøre den indgåede aftale gældende, jf. U 1995.799 Ø samt Andersen og Madsen: Aftaler og mellemmænd, 8. udg., p. 241 ff. MFL § 7 kan her bringes i anvendelse over for utilbørlige afsætningsmetoder, der er aggressive og egnede til at have kommerciel effekt uden nødvendigvis at være vildledende.

Læs på JurabibliotekAftalevilkår

- Side 154 -

...af et særligt kundekort med rentefri kredit. Samtidig betingede selskabet sig at kunne spærre kortet, hvis tilmeldingen til PBS blev ophævet eller opsagt. Dette fandtes ikke at være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde efter aftl. §§ 36 og 38c, og markedsføringen af kontokortet med de nævnte vilkår fandtes heller ikke i strid med god skik

Læs på JurabibliotekForbud og påbud m.v., herunder midlertidige og foreløbige forbud

- Side 272 -

...vilkåret ikke kunne håndhæves, jf. U 1977.986 SH og U 2005.2960 SH samt ovenfor pkt. 5.4 in fine. Anvendelse af salgsmetoder, som er i strid med markedsføringsloven, vil naturligvis også uden forudgående forbudsnedlæggelse kunne påvirke rimeligheds- og redelighedsvurderingen efter aftl. §§ 36 og 38 c og føre til ugyldighed, jf. f.eks. U 1995.799 Ø.

Læs på Jurabibliotek