Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Juraens verden (1. udg.)
Forfattere: Carina Risvig Hamer og Sten Schaumburg-Müller
Udgivelsesdato: 28. aug 2020
DJØF Forlag

Systemregler og/eller samspil

- Side 64 -

...specialregel frem for den mere generelle regel. Som eksempel på en generel regel kan nævnes de mange generalklausuler rundt om retssystem, f.eks. i aftalelovens § 36, stk. 1: »En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.«

Læs på Jurabibliotek