Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Loven

- Side 33 -

...ikke omfattes af aktieoptionslovens regler. Tvister vedrørende sådanne personer og ordninger skal løses på baggrund af den gældende retspraksis omkring primært aftalelovens § 36, men eventuelt også funktionærlovens § 17 a, hvor der er tale om funktionærer. Dette emne behandles i forlængelse af aktieoptionslovens tilsvarende regler løbende i denne bog.

Læs på Jurabibliotek