Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Medieretten (2. udg.)
Forfattere: Søren Sandfeld Jakobsen og Sten Schaumburg-Müller
Udgivelsesdato: 30. maj 2023
DJØF Forlag

Edb-programmer

- Side 246 -

...de nævnte indskrænkninger i ophavsmandens eneret præceptive – dvs. de kan ikke fraviges ved aftale, jf. § 36, stk. 3. 89 89. Dette virker ikke helt rimeligt, og det må antages, at en aftale om, at der ikke må fremstilles nødvendige eksemplarer, efter omstændighederne vil kunne tilsidesættes efter aftalelovens § 36 (se nærmere herom afsnit 5.2.3).

Læs på Jurabibliotek