Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Forvaltningsret (7. udg.)
Forfattere: Helle Bødker Madsen, Jørgen Albæk Jensen, Søren Højgaard Mørup, Karsten Revsbech, Jens Garde, Orla Friis Jensen og Ole Terkelsen
Udgivelsesdato: 14. jun 2022
DJØF Forlag

Forvaltningens aftaler

- Side 101 -

...december 1980. Her kunne det være et problem, hvorledes den private medkontrahent var stillet, hvis godkendelse nægtedes. 83 83. Jf. Preben Espersen: Beslutning og samtykke, 1974, s. 231 ff. I U 2017.75 H tilsidesatte domstolene en servitutforpligtelse, som en kommune havde påtaget sig over for et forsyningsselskab i strid med grundsætningen om saglig

Læs på Jurabibliotek