Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Berettigede forventninger i forvaltningsretten (1. udg.)
Forfattere: Søren H. Mørup
Udgivelsesdato: 01. jan 2005
DJØF Forlag

Tilbagekaldelse og ugyldighed

- Side 421 -

...formuerettens område, jf. lovens § 41. Som begrundelse for, at aftaler er mere bindende end bl.a. forhåndsbesked, henviser Torstein Eckhoff og Eivind Smith til, at forvaltningen ikke bør kunne forhandle sig frem til fordele i kraft af løfter, som den reelt ikke er bundet af. 72 72. Jf. Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 7. udg., s. 282.

Læs på Jurabibliotek