Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Regresaftaler

- Side 510 -

...stilling efter loven, jf. FT 1983-84, 2. samling, Tillæg A, spalte 124. en skades indtræden, er ugyldige, hvis fravigelsen er til ugunst for den erstatningsansvarlige. Dog kan – ifølge bestemmelsens 2. pkt. – § 25 fraviges for skader, der forvoldes ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed.

Læs på Jurabibliotek