Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Indledning

- Side 532 -

...almindelig formueskade. Reglen gælder endvidere både ved ansvar efter culpareglen og efter strengere ansvarsregler, og den gælder, uanset om der er tale om ansvar i eller uden for kontraktsforhold. (For så vidt angår kontraktsansvar vil det endvidere kunne komme på tale – og ofte være mere nærliggende – at anvende generalklausulen i aftalelovens § 36).

Læs på Jurabibliotek