Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Lærebog i Konkurrence- og markedsføringsret (5. udg.)
Forfattere: Caroline Heide-Jørgensen
Udgivelsesdato: 31. aug 2022
DJØF Forlag

Generalklausulerne

- Side 61 -

...er en af de vigtigste retlige standarder i vor lovgivning, men der findes efterhånden ganske mange andre områder, der er reguleret ved hjælp af denne lovgivningsteknik, se eksempelvis reglerne i aftalelovens §§ 33, 36 og 38 c (almindelig hæderlighed/redelig handlemåde/hæderlig forretningsskik), reglen i domænenavnslovens § 25 om god domænenavnsskik.

Læs på Jurabibliotek