Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Påtegninger om revision, udvidet gennemgang og review på årsrapporter, perioderegnskaber og budgetter

- Side 221 -

...generalforsamlingen i juni 1993. N ApS under konkurs, A, B og R dømtes herefter til solidarisk at betale de nævnte beløb til L I og L II. I det indbyrdes forhold skulle R friholdes. Endelig fandt Højesteret, at som følge af manglerne ved R’s revisionsarbejde blev L I og L II frifundet for en af R nedlagt påstand om betaling af hans resterende honorarkrav.

Læs på Jurabibliotek