Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Ophør af støtteordning hvilende på privatretlig disposition

- Side 256 -

...Andersen og Palle Bo Madsen, Aftaler og mellemmænd, 6. udgave, Karnov Group, 2012, side 215 f. Deklaratorisk lovgivning vil dog ikke desto mindre i en del tilfælde kunne udgøre en vigtig målestok i rimelighedsvurderingen efter bestemmelsen. 840 840. Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen, Aftaler og mellemmænd, 6. udgave, Karnov Group, 2012, side 217.

Læs på Jurabibliotek