Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Generelt

- Side 78 -

...omstændigheder – være en mulighed for at ændre ydelsen efter aftalelovens § 36, således at den kun modsvarer den fuldstændige amortisation tillagt en avance. 70 70. Jf. Gade, Finansiel Leasing, s. 203. Der foreligger ikke retspraksis herom, og muligheden må anses for at være særdeles snæver. Det skal være i nærheden af åger, før dette bør overvejes.

Læs på Jurabibliotek