Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Erhvervsjura (16. udg.)
Forfattere: Søren Sandfeld Jakobsen, Børge Dahl, Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis
Udgivelsesdato: 26. aug 2022
DJØF Forlag

Den aftaleretlige generalklausul

- Side 113 -

...det ville være »urimeligt eller i strid med redelig handlemåde« at gøre den gældende. Højesterets flertal på fire dommere fandt derimod ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at anvende § 36 i det foreliggende tilfælde, hvor forsikringstageren ikke var forbruger i forbrugerbeskyttelseslovgivningens forstand eller kunne sidestilles med en sådan.

Læs på Jurabibliotek