Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

E-handelsloven (1. udg.)
Forfattere: Susanne Karstoft
Udgivelsesdato: 20. mar 2021
DJØF Forlag

2. Generelt om tjenesteyderens forpligtelser i henhold til §§ 10 og 11. Retsvirkninger af tilsidesættelse

- Side 143 -

...skulle have været tilsigtet nogen indskrænkning af indholdet af den gældende regel i aftalelovens § 36, der er en retlig standard, hvis nærmere indhold som bekendt afhænger af, hvad der til enhver tid anses for at være ordentlig og redelig fremgangsmåde, og som således også påvirkes af, hvad der til enhver tid anses for at være god markedsføringsskik«.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 144 -

...mulige omfang undgås, følger også af, at manglende overholdelse af markedsføringsretlige regler, bl.a. markedsføringslovens krav om god markedsføringsskik, efter omstændighederne kan medføre indgåede aftalers ugyldighed, jf. aftalelovens § 36 og § 38 c og ovenfor ed gengivelse af Beretning nr. 1517/2010 om elektronisk aftaleindgåelse og handel s. 31 f.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 145 -

...følge af [kundens] indtastningsfejl«. Se om denne samt andre afgørelser om fejlbehæftede transaktioner i netbanksystemer Susanne Karstoft i Erhvervsjuridisk tidsskrift 2007 s. 246 ff. Om netbanktransaktioner, hvor kunden ved en fejltagelse overfører beløb til en forkert modtager, se Susanne Karstoft: Betalingsloven med kommentarer (2020) s. 816 ff.

Læs på Jurabibliotek