Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Aftaler indgået udenretligt

- Side 56 -

skyldnerens retsstilling søges forringet ved det frivillige forlig. Skyldneren kan gøre oprindelige tilblivelsesmangler gældende, f.eks. svig, aftalelovens § 36 etc.

Læs på Jurabibliotek