Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Beskikkelse af advokat/fri proces for fogedretten

- Side 122 -

...for fogedretten, idet inkassosager er undtaget fra retshjælpsforsikringen. Derudover er også familieretlige sager undtaget fra forsikringsdækningen. Hvis tvisten ligger inden for retshjælpsforsikringens dækningsområde, f.eks. hvis skyldner har reelle indsigelser mod fundamentet f.eks. falsk eller aftalelovens § 36, kan der opnås retshjælpsdækning.

Læs på Jurabibliotek