Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Køberundersøgelse

- Side 250 -

U 1979.225 Ø (før ejendomsomsætningsloven): S, der drev virksomhed som ejendomsformidler, solgte ejerbolig med helt utilstrækkelige – og vildledende – økonomiske oplysninger til K, der – åbenbart for S – ikke havde råd. Aftalen tilsidesat efter aftalelovens § 36.

Læs på JurabibliotekVederlaget (nr. 2)

- Side 303 -

...af aftaleloven, men det forekommer ikke umiddelbart nærliggende som det første at statuere ugyldighed eller delvis ugyldighed. Et uklart vilkår behøver ikke stride mod redelig handlemåde, stride mod hæderlig forretningsskik eller bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser, som der henvises til i aftalelovens §§ 36 og 38 c.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 304 -

...hvilket udløste et bonusvederlag til E på ca. 100.000 kr. Klagenævnet for ejendomsformidling måtte afvise at tage stilling til, om E havde vurderet salgsprisen korrekt, men fandt, at aftalen om bonusvederlaget var urimelig og skulle ændres, jf. aftalelovens §§ 36 og 38 c. Nævnet fandt, at bonusvederlaget kunne fastsættes til 25.000 kr. (andre forhold).

Læs på JurabibliotekEjendomsmæglerens misligholdelse

- Side 356 -

...faktura: 59.000 kr. og af nævnet nedsat til 10.000 kr.). I rådgivningsaftalen var det aftalt, at E ved opsigelse havde krav på betaling af fuldt rådgivningshonorar. Nævnet tilsidesatte denne aftale med henvisning til aftalelovens § 36 og nedsatte honoraret til et rimeligt vederlag i forhold til de udførte rådgivningsopgaver (fra 15.000 kr. til 2.000 kr.).

Læs på JurabibliotekMaksimering af rimeligt vederlag

- Side 362 -

...rådgivningsaftalen var det aftalt, at E ved opsigelse havde krav på betaling af fuldt rådgivningshonorar. Nævnet tilsidesatte denne aftale med henvisning til aftalelovens § 36 og nedsatte honoraret til et rimeligt vederlag i forhold til de udførte rådgivningsopgaver fra 15.000 kr. til 2.000 kr.). (salgssalær: 63.994 kr., faktureret: 59.000 kr., nævn: 10.000 kr.).

Læs på Jurabibliotek