Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Søloven (5. udg.)
Forfattere: Peter Appel, Jesper Martens, Jens V. Mathiasen og Jacob Skude Rasmussen
Udgivelsesdato: 05. maj 2020
DJØF Forlag

Til stk. 2. Beregning af fragt ved manko eller mangler

- Side 546 -

...modtog godset, hvilket indebar, at fragt kunne kræves, selvom godset ikke kom frem. Retten udtalte, at selv under de givne omstændigheder, hvor skibet som følge af grove fejl fra transportørens side udbrændte totalt, kunne fragtklausulen ikke tilsidesættes som ugyldig, jf. aftalelovens § 36, hvorfor transportøren var berettiget til det fulde fragtbeløb.

Læs på Jurabibliotek