Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

PRÆCEPTIVITETEN AF KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE I MEDFØR AF FUL § 2 A

- Side 295 -

...2010, og kravet på fratrædelsesgodtgørelse blev udtrykkelig frafaldet, idet hun var berettiget til at modtage alderspension. Af referatet fra forhandlingen fremgik endvidere udtrykkeligt, at forliget indebar, at sagen var fuldt og endeligt afsluttet og parterne ikke havde yderligere krav på hinanden, hverken ansættelsesretligt, forvaltningsretligt m.m.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 296 -

drøftelserne om og baggrunden for forliget mellem kommunen og F’s faglige organisation. Vi finder ikke grundlag for at tilsidesætte forliget ud fra forudsætningssynspunkter eller efter aftalelovens § 36.”

Læs på Jurabibliotek