Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Fuldmagt og fremtidsfuldmagt (1. udg.)
Forfattere: Lennart Lynge Andersen
Udgivelsesdato: 07. jan 2021
DJØF Forlag

Ugyldige aftaler efter aftalelovens kapitel III

- Side 221 -

...særligt relevante på det område, som denne bog dækker (eksempelvis falsk og tvang), men én bestemmelse – § 31 om udnyttelse og åger m.v. – springer særligt i øjnene. I TFA 2008.132 Ø (svigerindens overdragelse af sommerhus, omtalt ovenfor) afvises anvendelsen af værgemålslovens § 46 og aftalelovens §§ 31, 33 og 36. § 31 fik i 1975 den nugældende ordlyd:

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 223 -

...fuld, men det er ikke herved godtgjort, at hans dispositioner kan henføres under aftalelovens § 31.« Og »da priserne for de forskellige ydelser må have stået A klart senest i forbindelse med godkendelsen af de enkelte transaktioner, finder landsretten ikke, uanset størrelsen af de pågældende priser, at forholdet kan henføres under aftalelovens § 36.«

Læs på Jurabibliotek