Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Kommenteret Retsplejelov - Bind III - §§ 477 a - 653 d (11. udg.)
Forfattere: Clement Salung Petersen, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Ketilbjørn Hertz, Jakob O. Ebbensgaard, Kim Rasmussen og Anne Hedegaard Toft
Udgivelsesdato: 18. apr 2024
DJØF Forlag

Generelt om arrestbetingelserne

- Side 615 -

...(princippet i) BIF art. 35 og Værnetingsaftalekonventionens art. 7, og smh. (om forbud) U 1980.953 Ø og U 2019.101 SH omtalt i kommentaren til § 412, stk. 2. Det antages, at et generelt forhåndsafkald på at anvende arrestreglerne i almindelighed ikke er bindende eller måske ligefrem er ugyldigt efter aftalelovens § 36, jf. Kistrup m.fl., Fogedsager s. 768.

Læs på Jurabibliotek