Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Køb og salg af virksomheder (6. udg.)
Forfattere: Tina Brøgger Sørensen, Christian Lundgren, Jens Munk Plum, Kim Trenskow, Marianne Granhøj, Johannus Egholm Hansen, Michael Nørremark, Bent Kemplar, Teis Gullitz-Wormslev, Jakob Bernhoft og Lars Rosenberg Overby
Udgivelsesdato: 09. sep 2019
DJØF Forlag

Resultatafhængig købesum (

- Side 199 -

...henvisning til aftalelovens § 36, eller ved en henvisning til det i dansk ret almindeligt anerkendte loyalitetsprincip. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis køber af en teknologisk virksomhed reelt har gennemført handlen med det formål at eliminere en konkurrent (det vil sige lægge den » døde hånd «/»the dead hand« på målvirksomheden og dens teknologi).

Læs på Jurabibliotek