Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Formkrav og almindelige aftaleretlige principper

- Side 123 -

...arbejdsgivere kan en række af direktivets bestemmelser, der er klare og præcise, påberåbes direkte, men direktiver har ikke direkte virkning over for private arbejdsgivere. fx indeholder arbejdstidsregler, der er uforenelige med arbejdstidsdirektivet, 33 33. Oprindelig 93/104/EF, nu 2003/88/EF. må de kunne ændres eller tilsidesættes efter aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek