Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Til stk. 6. Dagbodsmaksimum

- Side 397 -

...aftalevilkår. Anvendelsen af aftalelovens § 36 er dog særdeles snæver i professionelle kontraktforhold. Det forhold i sig selv, at bygherrens reelle økonomiske tab formodes at være betydeligt mindre end dagboden, er i sig selv i al fald som klart udgangspunkt ikke tilstrækkeligt til at give grundlag for nedsættelse af dagboden efter aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Om voldgiftsrettens generelle tilbageholdenhed ved anvendelsen af aftalelovens § 36 i professionelle miljøer kan der senest henvises til T:BB 2020.396

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 398 -

...Lynge Andersen: Aftalelovens § 36 (2018) s. 210 ff., Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret 4. udg. (2013) s. 418 ff., Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 7. udg. (2017) s. 201 ff., Torsten Iversen: Entrepriseretten (2016) s. 512 ff. og Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven med kommentarer, 6. udg. (2014) s. 275 ff.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...aftalelovens § 36 i betragtning af det fastsatte loft på 10 % af rådgiverens honorar. Se hertil T:BB 1999.70 VBA, hvor voldgiftsretten (omend med dissens) afviste brug af aftalelovens § 36, blandt andet med henvisning til, at der var tale om »et stort, professionelt entreprenørfirma«, og at der i kontrakten var aftalt et maksimum for dagbodskravet.

Læs på Jurabibliotek