Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Privatvejsloven (1. udg.)
Forfattere: Louise Heilberg og Finn Kjær Christensen
Udgivelsesdato: 06. apr 2022
DJØF Forlag

Til stk. 2. Taksationskommissionens vurdering og beslutning

- Side 527 -

...indgået efter forhandling mellem jævnbyrdige parter og under hensyn til aftalens indhold. Boligforeningen henviste, ift. om forpligtelsen gik væsentligt ud over, hvad der kunne forventes efter en almindelige samfundsudvikling, til prisudviklingen (det er dyrere at vedligeholde i dag), motorisering med deraf øgede krav til standard af vejen, at der

Læs på Jurabibliotek