Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Skatter og afgifter i lejeforhold (1. udg.)
Forfattere: Susanne Kirk
Udgivelsesdato: 04. apr 2013
DJØF Forlag

- Side 231 -

Hvis udlejer vælger at holde sig uden for reglerne om lejeforhøjelse i erhvervslejeloven, er den eneste begrænsning for aftaler om regulering af lejen ELL § 7 om hel eller delvis tilsidesættelse eller ændring af en lejeaftale, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende, jf. aftalelovens § 36.

Læs på Jurabibliotek