Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

Tvangsauktion over fast ejendom og andelsboliger (4. udg.)
Forfattere: Mikkel Johannsen og Mogens Johannsen
Udgivelsesdato: 18. dec 2023
DJØF Forlag

Kan auktionskøber opsige i medfør af aftalelovens § 36 og LL § 171, stk. 1, nr. 8, og EL § 69, stk. 1, nr. 11?

- Side 241 -

...være beskyttet af lejelovens regler. Skyldneren misligholder ganske vist pantebrevet ved ukontraktsmæssig udlejning og vil kunne kræve indfrielse, men skaden er sket, idet ejendommen allerede er faldet i værdi. Det må dog antages, at det vil være lettere at komme igennem med § 171, stk. 1, nr. 8, og aftalelovens § 36 for panthavere end for liebhavere.

Læs på Jurabibliotek